Καινούρια μεταλλική δεξαμενή νερού στα Τοπόλιανα ενέκρινε ο Δήμος Αγράφων

0
5365

Την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής 100 κυβικών για την Τοπική Κοινότητα Τοπολιάνων της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων, αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, με την οποία εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 17.000 € σε βάρος κωδικού για «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής 100 κυβικών για την Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων», την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α461/2017 του συγκεκριμένου ποσού από τον προϋπολογισμό του έτους 2017, αλλά και την αναγκαιότητα για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής 100 κυβικών στην κοινότητα Τοπολιάνων.

Αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, ο Δήμος Αγράφων προχώρησε στην έγκριση της διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής 100 κυβικών για την Τ.Κ. Τοπολιάνων Δ.Ε. Απεραντίων» προϋπολογιζόμενης αξίας 17.000,00 € με ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Επίσης ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας σύμφωνα με μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.