Με απευθείας ανάθεση οι νέοι Σύμβουλοι του Δήμου Αγράφων

0
1902

Για τις υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Αγράφων σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος δημοτικής περιόδου 2014 – 2019, συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών Δήμου Αγράφων και της προετοιμασίας πρότασης χρηματοδότησης μέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, ο Δήμος Αγράφων προχώρησε στην απευθείας ανάθεση.

Δεδομένης της ανάγκης του Δήμου Αγράφων για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, των εξασφαλισμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου, τις μελέτες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τη δέσμευση των αντίστοιχων ποσών, ο Δήμος Αγράφων εξέδωσε πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Η καλύτερη προσφορά που υποβλήθηκε ήταν του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αυτοδιοίκησης με έδρα την Αθήνα, έναντι του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, της Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών Δήμου Αγράφων», έναντι του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, καθώς και της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών Υπηρεσιών προετοιμασίας πρότασης χρηματοδότηση μέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγράφων» έναντι του ποσού των 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.