Με 19 θέματα συνεδρίασε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων

0
1367

Η 28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017, στο Κερασοχώρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 19 θέματα.

Η Έγκριση των αποφάσεων του Δημάρχου, περί προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου α) για την Μαθητική Εστία Γρανίτσας, β) για την Μαθητική Εστία Κερασοχωρίου και γ) για τον Παιδικό Σταθμό Ραπτοπούλου, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, συζητήθηκε πρώτα και έπειτα η Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την προμήθεια πινακίδας, για την προμήθεια μηχανογραφικού υλικού, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Αγράφων, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Απεραντίων, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Βίνιανης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε. Φραγκίστας, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ασπροποτάμου, για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Ακολούθησε η έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων της υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ, της υπηρεσίας ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, της υπηρεσίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΑΡΑΘΟΥ, της υπηρεσίας ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για το έργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΑΤΗ Τ.Κ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ.

Επίσης, προχώρησαν στην Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης και ανάθεση των έργων ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ και ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΓΚΑΚΙΑ Τ.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, καθώς και στην έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, στην Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομμάτας ΔΕ Βίνιανης».