Νέες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ, 2 θέσεις για την Ευρυτανία

0
3104

Στην πρόσληψη 360 νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ το επόμενο διάστημα. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί ως εργασιακοί σύμβουλοι στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, όπου υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού.

Για την Ευρυτανία η κατανομή προβλέπει 1 ΘΕΣΗ ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Η έκδοση της προκήρυξης αναμένεται σύντομα αφού υπάρχει ήδη κατανομή των θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα. Οι τριακόσιοι εξήντα (360) κενές οργανικές θέσεις εργασιακών συμβούλων κατανέμονται σε τριακόσιες πέντε (305) θέσεις εργασιακών συμβούλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε πενήντα πέντε (55) θέσεις εργασιακών συμβούλων κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Εν τω μεταξύ με δεύτερη απόφαση της υπουργού Εργασίας, καθορίστηκαν οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998. Οι προσλήψεις που θα γίνουν από την λίστα των «προστατευόμενων» ανέρχεται σε είκοσι πέντε. Αναλυτικά θα γίνουν:

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες 7 προσλήψεις

β) Πολύτεκνοι 5 προσλήψεις

γ) Εθνική Αντίσταση 2 προσλήψεις

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ 2 προσλήψεις

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. 2 προσλήψεις

στ) Τρίτεκνοι 7 προσλήψεις