33.000 € θα στοιχίσουν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Δήμου Αγράφων

0
5934

Αντιδράσεις για το ποσό και τις εκδηλώσεις από Δημοτικούς Συμβούλους

 

Το περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, ενέκρινε την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, για να καλυφθούν τα έξοδα των Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αγράφων, τα οποία θα φθάσουν το ποσό των 33.000 € με ΦΠΑ και όρισε την απευθείας ανάθεση ως τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών – υπηρεσιών.

Εισηγούμενη το θέμα, η Εντεταλμένη Σύμβουλος, κα Βασιλική Φεγγούλη, είπε:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού για την πληρωμή δαπανών που αφορούν : α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως Πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος, γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου, δ) Την Τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορα μέσο του Δήμου, ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου. Ο Δήμος Αγράφων, είναι ένας τόπος ιστορικός, με διάσπαρτα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και φυσικά ένας τόπος απείρου φυσικού κάλους. Στον τόπο αυτό, ως Δημοτική αρχή, έχουμε ιερή υποχρέωση να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μίας πολιτιστικής πολιτικής με σύγχρονους όρους, που θα εκφράζει τα νέα ζητήματα όλων των χωριών του ιστορικού μας Δήμου, όπως αυτά προκύπτουν από τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της χώρας, τις δυνατότητες και ευκαιρίες εκσυγχρονισμού των πολιτιστικών θεσμών.

Για το μήνα Αύγουστο προτείνονται οι εξής εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος

Αγράφων, ως εξής :

1. 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ

Τόπος: Σύχνικο, Σπηλιά Κατσαντώνη

Ποσό πίστωσης: 4.000,00 ευρώ

(* Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Κεφαλοβρυσιωτών «Ο Κατσαντώνης» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μοναστηρακίου.)

2. 4-9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τόπος: Κερασοχώρι, Άγραφα, Δυτ. Φραγκίστα, Γρανίτσα, Ραπτόπουλο, Βαλαώρα

Ποσό Πίστωσης: 7.200,00 Ευρώ

(*Διοργάνωση ο Δήμος Αγράφων. Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων)

3. 3-4/6-7/17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Τόπος: Δάφνη, Τροβάτο, Βούλπη, Κέδρα, Αν. Φραγκίστα

Ποσό Πίστωσης: 1.800,00 Ευρώ

(*Διοργάνωση ο Δήμος Αγράφων. Παρουσίαση Θεάτρου Σκιών -Καραγκιόζης)

4. 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ -ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Τόπος: Παλαιοκατούνα, κεντρική πλατεία

Ποσό πίστωσης: 7.000,00 ευρώ

(* Διοργάνωση ο Δήμος Αγράφων. Το ποσό περιλαμβάνει το συγκρότημα και τη δημιουργία & εκτύπωση προσκλήσεων & αφισών,)

5. 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ

Τόπος: Ραπτόπουλο, κεντρική πλατεία

Ποσό πίστωσης: 10.000,00 ευρώ

(* Διοργάνωση ο Δήμος Αγράφων. Το ποσό περιλαμβάνει την παράθεση γεύματος στους

παρευρισκόμενους)

6. 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΚΑΦΑΝΤΑΡΕΙΑ

Τόπος: Ανατολική Φραγκίστα

Ποσό πίστωσης: 2.000,00 ευρώ

(* Διοργάνωση Δήμος Αγράφων. Εκδήλωση στη γενέτειρα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Γεωργίου Καφαντάρη. Το ποσό θα καλύψει την εκτύπωση προσκλήσεων – αφισών και την παράθεση γεύματος παρευρισκόμενων)

7. 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΙΜΑΤΙ

Τόπος: Χρύσω, κεντρική πλατεία

Ποσό Πίστωσης: 1.000,00 ευρώ

(* Διοργάνωση Δήμος Αγράφων. Το ποσό θα καλύψει την εκτύπωση προσκλήσεων – αφισών και την παράθεση γεύματος παρευρισκόμενων)

Υπήρξαν όμως διαφωνίες σχετικά με τη φύση κάποιων εκδηλώσεων αλλά και τα αντίστοιχα ποσά. Συγκεκριμένα, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τόλης πρότεινε: α) όπως η Γιορτή Αναβίωσης Παραδοσιακού Τρόπου Ζωής στην Τ.Κ. Ραπτοπούλου να πάρει το νόημα που της αξίζει δηλαδή να συμπίπτει με τον τίτλο της π.χ. να προσφέρονται παραδοσιακά εδέσματα κ.λ.π., β) να γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και σε άλλες Τοπικές Κοινότητες και να μην συμπίπτουν δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αυτές.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί των 2 προτάσεων και η πρόταση της κας Φεγγούλη ψηφίστηκε από 13 δημοτικούς συμβούλους, ενώ η πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεώργιου Τόλη ψηφίστηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους : Κατσάδα Θεόδωρο, Κατσιφό Ευάγγελο, Τόλη Γεώργιο, Διώτη Σωτήριο, ψήφοι (4).