5.784€ για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Για τη φροντίδα και τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες και σκύλους) μεριμνά ο Δήμος Καρπενησίου και για τον λόγο αυτό προβαίνει στη προμήθεια ζωοτροφών. Την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας αναλαμβάνει η Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. έναντι ποσού 5.784,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται μεγάλη ποσότητα τροφής. Η πληρωμή του … Συνεχίστε να διαβάζετε το 5.784€ για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.