Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Αγράφων για την επιτροπή διαγωνισμών έργων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής, όπως συνηθίζεται υποδεικνύει έναν εκπρόσωπο Ο.Τ.Α. και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προκύπτουν έπειτα από κλήρωση. Αποφασίστηκε όμως η επιτροπή να απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους των Δήμων, με απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου. Προτείνεται μάλιστα αν υπάρχει δυνατότητα οι εκπρόσωποι να ανήκουν στον κλάδο των μηχανικών ή να έχουν απασχοληθεί με την εκτέλεση ή την παρακολούθηση έργων. Οι εκπρόσωποι που ορίστηκαν από το Δήμο Αγράφων είναι οι σύμβουλοι κ. Κοτρώνα Αννέτα, ο κ. Γκορόγιας Παναγιώτης και η κα. Χρυσούλα Σουλιώτη.