Στην πρόσληψη προσωπικού προβαίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για  την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 18 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή νόμιμα  αναγνωρισμένου  της αλλοδαπής, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Δικτύου της, σε διάφορα καταστήματα της Ελλάδας. Ειδικότερα οι θέσεις αφορούν μια (1) θέση στο υποκατάστημα του Καρπενησίου και μια (1) στο Ραπτόπουλο, δυο (2) στη Μύκονο, δυο (2)  στην Ίο, μια (1)  στη Σίφνο, μια (1) στους Μοιρούς, μια (1)  στο Λαύριο, μια (1)  στη Θήρα, μια (1)  στα Κρέστενα, μια (1) στην Άνδρο, μια (1)  στη Λέρο, μια (1)  στην Πάτμο, μια (1)  στη Σκιάθο, μια (1) στον Ν. Μαρμαρά και δυο (2) στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Έως σήμερα 2 Δεκέμβρη η υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στη διεύθυνση www.nbg.gr επισυνάπτοντας σε μορφή pdf αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, τίτλους σπουδών, βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου και υπεύθυνη Δήλωση. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως και σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2020. Ο υποψήφιος θα λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησής του στην Τράπεζα, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της αίτησης. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνουν αποδεκτές.