Γράφει ο Κώστας Νικολάου, Συνταξιούχος τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Οι «προσωπικές διαφορές» που αυτό τον καιρό ταλανίζουν τους συνταξιούχους, δεν είναι, παρά: Η αποκάλυψη ενόςδιαρκούς εγκλήματος σε βάρος ΟΛΩΝ των συνταξιούχων, δείχνοντας την μη συμμόρφωση των ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) & ν.4670/2020 (Βρούτση) με το ΣτΕ και ουσιαστικά, συνομολογούν τον εκφυλισμό της πολιτικής ζωής και την συνταγματική εκτροπή καθώς, οι εν λόγο νόμοι: Αντί για διόρθωση των συντάξεων (όπως  ορίζουν οι αποφάσεις του ΣτΕ) επέβαλαν και νέες περικοπές.

Με απλά λόγια: Εάν εφαρμοζόταν οι αποφάσεις του ΣτΕ, δεν θα υπάρχουν «προσωπικές διαφορές» καθόσον, όλες συντάξεις, παλαιές και νέες, διορθώνονται -εξισώνονται προς τα πάνω.

Συγκεκριμένα

 Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί,όταν το 2009 άρχισε η σπέκουλα γύρω από τα ασφαλιστικά ταμεία, το ΙΚΑ ΕΤΑΜ είχε πλεόνασμα 2.268.365.606 ευρώ! Ο στόχος βέβαια ήταν η απαλλαγή του κράτους, από τα επιπλέον βάρη: (α) Των 800.000 συντάξεων του ΟΓΑ, 3,6 δισ ευρώ (β) Των 450.000 του δημόσιου, 5,7 δισ ευρώ (γ) Οι 70.000 του ΝΑΤ (μετά το δώρο στους εφοπλιστές να μην ασφαλίζουν το προσωπικό) το κράτος βαρύνεταιμε 1 δισ ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ 10,3 δισ ευρώ!                

Μειώσεις συντάξεων (2009 – 2012) ύψους 40 δισ

1. Μειώσεις (35%) στο σύνολο των συντάξεων – ύψους 7,2 δισ ευρώ: (α) (7,1%) από το πάγωμα των συντάξεων, ύψους 2,4 δισ ευρώ, όπου αντί για αυξήσεις (5,5% του 2009 + 1,6% του 2010) χορηγήθηκε ένα επίδομα (β (16,7%) από την κατάργηση 13ης -14ης σύνταξης, ύψους 4,8 δισ ευρώ. 

2. Μειώσεις (5% έως 45% ) σε συντάξεις άνω των 800 ευρώ – ύψους 4,6 δισ ευρώ:  (α) μείωση έως 14% στις άνω των 1.400 ευρώ (β) 20% στις άνω των 1.200 ευρώ (γ) 12% άνω των 1.300 ευρώ (δ) 5%  έως 20% άνω των 800 ευρώ.

3) Μειώσεις (έως 50%) στις επικουρικές – ύψους 1,2 δισ ευρώ: (Α) μείωση έως 10% στις πάνω από 300 ευρώ (Β) 30% στις πάνω από 150 ευρώ (Γ) έως 20% σε όλες (Δ) έως 20% στις άνω των 1.000 ευρώ (κύρια + επικουρική) (Ε) 5,2% σε όλες.

4) Μειώσεις 6,9 δισ + 20 δισ ευρώ: (Α) έμμεση μείωση 18% από την αύξηση τωνορίων ηλικίας (μ.ο.) 3 έτη, ύψους 6,9 δισ ευρώ ετησίως και (Β) αρπαγή, 20 δισ ευρώ (PSI) από τα αποθεματικά των ταμείων.

Σημείωση. Οι συνταξιούχοι πέραν των κινητοποιήσεων, για τις περικοπές αυτές,  προσέφυγαν και δικαστικά και που (μερικώς) δικαιώθηκαν.

2015 – Ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ

Τον Ιούνιο του 2015 ανακοινώνεται η απόφαση του ΣτΕ η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις (τελευταίες) μειώσεις των νόμων 4051 & 4093/2012 και να επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά. Σύμφωνα με το σκεπτικό την απόφασης, έλαβε υπόψη: (α) Τις υποχρεώσεις του κράτους και την επαρκή χρηματοδότηση των συντάξεων βάσει των νόμων (2084/92 & 3029/02) (β) Τις μεγάλες μειώσεις που προηγήθηκαν –συμμετοχή των συνταξιούχων για λόγους δημοσίου συμφέροντος (γ) Τις αναλογιστικές μελέτες του νόμου 3863/2010, ο οποίος, σημειωτέων (αναφορικά με τις συντάξεις) τίθεται σε εφαρμογή από 1.1.2015 και που οι συντάξεις, σύμφωνα με αυτόν, δεν πέφτουν κάτω από το 60% του μισθού (με 35 έτη) και τα 503 ευρώ (Κ.Ο.) οι μικρές.         

 Αντί για  διόρθωση (2015–2016), νέες μειώσεις

Η νέα κυβέρνηση, η οποία, εκλέχτηκε με το αίτημα διόρθωσης των συντάξεων: όχι μόνο δεν τήρησε τις προεκλογικές δεσμεύσεις, πολύ δε περισσότερο, δεν συμμορφώνεται ΟΥΤΕ με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ και, ακόμα περισσότερο, προβαίνει σε νέες μειώσεις ύψους 4,7δισ + 5,6 δισ ευρώ! Ουσιαστικά, πρόκειται για (νέα) συνταγματική εκτροπή.

Μειώσεις: καταργείται ο ν. 3863/2010 (πριν ακόμα εφαρμοστεί) και εισάγετε νέος,  (4387/2016) με νέους συντελεστές, όπου: οι πετσοκομμένες συντάξεις πέφτουν, ακόμα παρακάτω (-10%) ενώ οι κατώτατες (Κ. Ό.) ακόμα πιο κάτω, καθώς και τα επιδόματα συζύγου & τέκνων όπου καταργούνται, συνολικό ύψους 1,8 δισ ευρώ.

(2) Κρατήσεις για την υγεία:  + 2 % + 6%  στις επικουρικές, ύψους 900 εκ. ευρώ.

(3) Οι αγρότες γίνονται «ελεύθεροι επαγγελματίες» και τριπλασιάζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ύψους 700 εκ. ευρώ.

(4) Κατάργηση του ΕΚΑΣ, ύψους 1 δισ ευρώ.

(5) Αυθαίρετες μειώσεις (100 ευρώ) σε 240.000 επικουρικές, ύψους 300 εκ. ευρώ.  

Επίσης: Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μετεξελίσσεται σε ΕΦΚΑ και σε αυτόν (φορτώνονται) τα επιπλέον βάρη του κράτους, ύψους 5,6 δισ ευρώ. Δηλαδή, οι υποχρεώσεις του κράτους 9,3 δισ ευρώ στον ΟΓΑ-ΝΑΤ-Συντάξεις Δημόσιου (ήταν 10,3 δισ και μειώθηκαν στα 9,3 δισ)  από αυτά: τα 3 δισ ευρώ παρέμεναν στο κράτος, τα 700 εκ. μεταφέρθηκαν στους αγρότες, ενώ τα 5,6 δισ ευρώ, στο τέως ΙΚΑ ΕΤΑΜ που έγινε ΕΦΚΑ.

 Σημείωση: οι μειώσεις του νέου νόμου δεν φάνηκαν τότε, καθόσον, αφορούσαν τις νέες από 13 Μαΐου 2016, ενώ για τις παλαιές, παρέμεναν ως «προσωπική διαφορά» και οι οποίες – εξισώνονται – σήμερα. Το οποίο βέβαια, φανερώνουν και το ψέμα, ότι τάχα, ο ν. Κατρούγκαλου δεν έφερε μειώσεις και ότι ο νόμος αυτός συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις του ΣτΕ.    

2019 – Νέα ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ

Τον Οκτώβριο του 2019, ανακοινώνονται (νέες) αποφάσεις του ΣτΕ: (α) Αποκαθιστούν την έννομη τάξη, ακυρώνοντας όλους τους συντελεστές αναπλήρωσης του ν. Κατρούγκαλου λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι ιδιαιτέρως χαμηλά και προκλητικά άνισα σε σχέση τις καταβληθείσες εισφορές (β) Επιβάλουν την διόρθωση των συντελεστών και σύμφωνα με το σκεφτικό της απόφασης η οποία βασίζετε στην προηγούμενη απόφαση του 2015 και που ουσιαστικά υιοθετεί στους συντελεστές του ν. 3863/2010 δηλαδή: καμία σύνταξη κάτω από τα 503 ευρώ και 60% (με 35 έτη) του συντάξιμου μισθού.

Νόμος Βρούτση – Αντί για  διόρθωση – Νέες μειώσεις, ύψους 1 δισ & 2,5 δισ ευρώ

 Ο νόμος Βρούτση (4670/2020) που ακολούθησε, ΟΧΙ μόνο δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, ούτε βέβαια με τις προεκλογικές δεσμεύσεις (ότι θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου) αντίθετα: διατηρεί στο ακέραιο τους ίδιους (παράνομους) συντελεστές, με μικροδιαφορές στα 35 με 40 έτη, μάλιστα, σε βάρος πάνω από τα 40 έτη, όπου τα ποσοστά αναπλήρωσης μηδενίζονται! Επιπροσθέτως, καταργείται και το επίδομα (μ.ο.) 400 ευρώ ύψους 1 δισ ευρώ, το οποίο είχε θεσμοθετηθεί ως 13η σύνταξη. Στην ουσία, έχουμε (δεύτερη) συνταγματική εκτροπή.          

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1, βλέπουμε την εξέλιξη τριών συντάξεων (ΙΚΑ ΕΤΑΜ) μια των Κατωτάτων Ορίων και δυο με βάσει το ανώτατο πλαφόν του 2012 (2432 ευρώ) με 35 και 46 έτη:

2. Επιπροσθέτως, από την σημερινή κυβέρνηση(το 2019) ανακοινώθηκε και ο επανυπολογισμός των συντάξεων, χωρίς ωστόσο αυτός να έχει ολοκληρωθεί. Αποτέλεσμα, οι παλαιές συντάξεις να μην έχουν υπολογιστεί (ορθά) και να υπολείπονται σε μεγάλα ποσά τόσο από τις νέες όσο και από τον νόμο, ύψους 2,5 δισ ευρώ. Οι διαφορές αυτές καταγράφονται ως «προσωπικές διαφορές» που σημαίνει, ότι αυτές, είναι ακόμα μεγαλύτερες από του παραπάνω πίνακα.       

Οι συντάξεις βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ

Βάσει της πρώτης απόφασης του ΣτΕ, οι παλαιές συντάξεις που είχαν εκδοθεί έως το 2014: (α) Οι μικρές καθώς δεν είχαν μειώσεις θα έμεναν ως έχει (β) Η δεύτερη (1294 +183) στα 1.477 ευρώ και (γ) Η τρίτη στα ( 1594+269) 1.863 ευρώ. Οι νέες μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα ακολουθούσαν τις διατάξεις του ν. 3863/2010.       

Με βάσει την δεύτερη απόφαση του ΣτΕ, (όλες) οι συντάξεις (παλιές και νέες) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2:

Οι συνταξιούχοι δεν είναι επαίτες

Οι συνταξιούχοι δεν επαίτες και δεν ζητούν ελεημοσύνη. Οι συντάξεις δεν είναι χάρισμα κανενός, προέρχονται από ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ χρήματα που έχουν καταβάλει οι ίδιοι οι συνταξιούχοι (μάλιστα εις πολλαπλού) και ζητούν στο ακέραιο αυτά που δικαιούνται.

Ουδείς μπορεί να τους εμπαίζει και να τους ταλαιπωρεί στα δικαστήρια. Απαιτούν, αν μη τι άλλο, τα αυτονόητα:

  • Να διορθωθούν όλες οι παλαιές συντάξεις σύμφωνα με το νόμο και όσο οι νέες. 
  • Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ (του 2019) δηλαδή: καμία σύνταξη κάτω από τα 503 ευρώ και 60% (με 35ετη) του συντάξιμου μισθού.