Συνέχεια στα ‘ΕυρυΤήνια 2019’

3045

Σάββατο 5- Κυριακή 6/10/2019 Τήνος Συνέχεια στα ‘ΕυρυΤήνια 2019’. Μετά την Ευρυτανία σειρά έχει η Τήνος για την συνέχεια των ΕυρυΤήνιων. Το θέμα των ΕυρυΤηνίων για το 2019-2020 είναι «Η Γυναίκα από την Αρχαιότητα έως σήμερα».