Εργάτες γενικών καθηκόντων προσλαμβάνει ο Δήμος Καρπενησίου για το Μάιο

5645

Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δύο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα Μάιο 2018 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4172/2012.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρπενησίου (Δ/νση: Ύδρας 6 Πρ. Ηλία Καρπενησίου) μέχρι και 18/5/2018 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.