Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δίδεται στο Δήμο Αγράφων για τις δηλώσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δήλωση αφορά οικίες, καταστήματα,αποθήκες,οικόπεδα, οποιοδήποτε κτίριο σε αγροτεμάχιο αλλά ΟΧΙ αγροτεμάχια τα οποία είναι αδόμητα- άχτιστα.Δηλαδή απαλλάσσονται από πρόστιμα και αναδρομικά όσοι ιδιοκτήτες είχαν λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά – υπήρχαν δηλαδή αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτό που είχε δηλωθεί στην ΔΕΗ και στα όσα δηλώνουν στο έντυπο Ε9 της εφορίας ή στο Κτηματολόγιο. Όσοι επιθυμούν να ωφεληθούν από την διάταξη αυτή πρέπει να απευθυνθούν στο Δήμο Αγράφων με το Ε9 τους ή το τοπογραφικό τους, την Ταυτότητα τους και έναν πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, στα οποία θα φαίνονται τα τετραγωνικά του ακινήτου τους και ο Δήμοςθα προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες για αλλαγή των τετραγωνικών στην ΔΕΗ.

Απαραίτητη η διόρθωση τετραγωνικών για την αποφυγή προστίμων

Οι δηλώσεις διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων δίνουν το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δηλωμένο στη ΔΕΗ το ακίνητό του μεμικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις που δύναται να φτάσουν έως 20 ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων η αδήλωτων. Η μη ορθή εμφάνιση της επιφάνειας των κτισμάτων θα δημιουργήσει στο μέλλον πρόβλημα σε οποιαδήποτε μεταβίβαση του ακινήτου. Επίσης θα πραγματοποιηθούνδιασταυρώσειςμεταξύ της δήλωσης ακινήτων Ε9-Κτηματολογίου και των στοιχείωνεπιφάνειας στις παροχές ρεύματος όπου αυτή αναγράφεται και θα καταλογιστούν πρόστιμα εικοσαετίας. Διαφορές στα δηλωμένα τετραγωνικά έχουν πολλοί ιδιοκτήτες που προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαιρέτων και νομιμοποίηση αυθαίρετων προσθηκών σε κτίσματα.Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, σε περίπτωση που διαπιστώνεται λάθος στα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτησιών θα επανέρθει το καθεστώς της χρέωσης με προσαύξηση.

Ο Δήμος Αγράφων δηλώνει: «Παρακαλείστε να ελέγξετε τα τετραγωνικά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και αν υπάρχει αναντιστοιχία θα πρέπει να διορθωθεί. Εκτός της κύριας κατοικίας θα πρέπει να δηλωθούν και τα τετραγωνικά των υπογείων και των αποθηκών όπως είναι δηλωμένα στο Ε9».

Πληροφορίες: Λάμπρου Απόστολος, Τηλέφωνο:2237350901,2237351300, Fax: 2237351313, Email: apostolis.lamprou@0561.syzefxis.gov.gr