Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού, αποσύρθηκαν τα μέτρα επιφυλακής και αντιμετώπισης της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών, που είχαν επιβληθεί πριν από κάποιους μήνες, λόγω εμφάνισης κρούσματος στη γειτονική Αργιθέα Καρδίτσας.

Μετά την εφαρμογή της εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2017/1460 της επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής για τα µέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη δερµατίτιδα σε ορισµένα κράτη µέλη, η ΠΕ Ευρυτανίας αποφάσισε την άρση όλων των µέτρων κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας των Βοοειδών που είχαν επιβληθεί µε την αρ. πρωτ. 181056/4738/17-08-2017 απόφασή της στην Π.Ε. Ευρυτανίας. Της απόφασης αυτής του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, προηγήθηκε μια αντίστοιχη απόφαση της Π.Ε. Καρδίτσας µε θέµα: «Απόφαση άρσης µέτρων κατά της Οζώδους ∆ερµατίτιδας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας».