Το Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης υλοποιώντας μέρος τoυ προγραμματισθέντος
σχεδιασμού για τον εορτασμό της επετείου των διακοσίων (200) χρόνων της εθνικής μας
παλιγγενεσίας, αποφάσισε την συγγραφή και έκδοση εγχειριδίου για μαθητές,
εκπαιδευτικούς και φίλους της ιστορίας, με θέμα: «Η Ευρυτανία στον Ιερόν Αγώνα του
1821».
Ήδη ορίστηκε η Συντακτική Ομάδα, η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς με πείρα στη
συγγραφή διδακτικών βιβλίων και συγκεκριμένα από τους κ.κ. 1) Νικόλαο Νικολόπουλο,
Επίτιμο Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε., Συγγραφέα Σχολικών Βιβλίων, 2) Κώστα Αντ. Παπαδόπουλο,
Διδάσκαλο – συγγραφέα και 3) Αθανάσιο Δ. Σταμάτη, Φιλόλογο – συγγραφέα.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω συντακτική ομάδα μπορεί να διευρυνθεί κατά την πορεία της
συγγραφής.
Τα μέλη της ομάδας, ανέλαβαν να παραδώσουν τα σχετικά κείμενα μέχρι το τέλος Ιουνίου
τρέχοντος έτους, ώστε το έργο αυτό να τυπωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να
διανεμηθεί έγκαιρα στα σχολεία της Ευρυτανίας – ύστερα από σχετική άδεια του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – προς χρήση του από το νέο σχολικό
έτος 2020-2021. Στόχος είναι το εγχειρίδιο, επιβεβλημένο ενόψει του επετειακού
εορτασμού των διακοσίων (200) χρόνων, να αποτελέσει σημαντικό μαθητικό βοήθημα και
στόχο είναι να εκδοθεί και ως δίγλωσσο για τους μαθητές των ομογενών.
Τέλος, σημειώνεται ότι μελλοντικά η Πανευρυτανική Ένωση θα αναλάβει και την
πρωτοβουλία για την έκδοση εγχειριδίου της συνολικά της τοπικής ιστορίας της
Ευρυτανίας, ενώ αναζητά χρηματοδότηση για την έκδοση των εγχειριδίων. Για
περισσότερες πληροφορίες: Κ.Α. Παπαδόπουλος, τηλ. 6977366813 και 2106920004.