Κίνηση αλληλεγγύης πραγματοποιεί ο Δήμος Αγράφων στηρίζοντας έμπρακτα τους δημότες που έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης επτακοσίων (700) ευρώ σε δημότη του εν λόγω Δήμου, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομειακή μονάδα και να διερευνηθεί η κατάσταση της υγείας του. Επίσης οικονομική ενίσχυση θα λάβει και έτερος δημότης με το ποσό των δυόμιση χιλιάδων (2.500) ευρώ προκειμένου να αγοραστούν απαραίτητα είδη οικιακού εξοπλισμού και ένδυσης, καθώς και περαιτέρω κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειάς του. Η δαπάνη θα καλυφθεί με την ανάληψη από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους δημότες και οικογένειες».