Έκτακτο ΔΣ στο Καρπενήσι για την αποδοχή 130.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών

0
1978

Η 9η έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 29 Μαΐου 2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα θέμα.

Το θέμα που συζητήθηκε ήταν η αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 130.000,00€ σε βάρος της ΣΑΕ 055 για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και συγκεκριμένα για την εργασία «Καθαρισμός χειμάρρου κλαρωτού» εγγραφή στον προϋπολογισμό 2018 – αλλαγή χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό και  στο τεχνικό πρόγραμμα και ένταξη της εργασίας στη ΣΑΕ 055.

Η συνεδρίαση κρίθηκε έκτακτη κατεπείγουσα  διότι πρέπει να σταλούν άμεσα τα παραστατικά στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να γίνει η εκταμίευση του ανωτέρω ποσού στο Δήμο Καρπενησίου και να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες πληρωμής στους αναδόχους άμεσα.

Ευχαριστήρια επιστολή έστειλε ο Σουλιώτης στο Σκουρλέτη για τη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, κ. Νίκος Σουλιώτης, ευχαριστεί τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη για τη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας με το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού της Χώρας».

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποίησε ο Δήμος Καρπενησίου προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες καθαρισμού του εγκιβωτισμένου χειμάρρου Κλαρωτού και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις καθώς και η δυσκολία πρόσβασης στο σημείο όπου γίνονται οι κατολισθήσεις των πρανών (χιονοκάλυψη της περιοχής), δημιουργούν ανησυχία και εντείνουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου.