Όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας από το 2010 παρέχει στους καταναλωτές υποστήριξη και συμβουλευτική για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

 Η διαγραφή του οφειλόμενου ποσού των 50.000 ευρώ αφορά στεγαστικό δάνειο ύψους 120.000 ευρώ. Το δάνειο είχε συναφθεί από δανειολήπτη νεαρής ηλικίας και τον εγγυητή συνταξιούχο πατέρα, από τους οποίους η τράπεζα απαιτούσε ταυτόχρονη καταβολή οφειλέτη και εγγυητή ποσού που όχι μόνο ξεπερνούσε τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και των δυο αλλά και τις χαμηλές μηνιαίες αποδοχές του οφειλέτη.

 Για το εν λόγω ακίνητο είχε βρεθεί αγοραστής προσφέροντας το ποσό των 70.000 ευρώ. Έπειτα από διαπραγματεύσεις της ομάδας συμβούλων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με την τράπεζα, από το ποσό των 120.000 ευρώ της συνολικής οφειλής, διεγράφη το ποσό των 50.000 ευρώ. Συνεπώς, η πώληση του ακινήτου στην τιμή των 70.000 ευρώ, εξόφλησε  το σύνολο της οφειλής.

Καλούνται οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη ρύθμιση των οφειλών τους, να επικοινωνούν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 210-8817730, ιστοσελίδα www.eeke.gr και e-mail: info@eeke.gr.