Αγώνας δρόμου

8070

Σάββατο 3/8/2019 Κρικελοπόταμος Παραποτάμια 2019. Αγώνας δρόμου με τη διοργάνωση του Ε.Ο.Σ. Πανταβρέχει 2015 σε μια διαδρομή: Διπόταμα Προυσού – Γέφυρα Μπακογιάννη- Πρόδρομος. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.