Αναβαθμίζονται οι παιδικές χαρές του Δήμου Καρπενησίου.

0
4615

Σημαντική ήταν η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Καρπενησίου  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ   «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» , της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 314.631,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπενησίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την απόφαση ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Την εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2018, στην αναμόρφωση που ακολουθεί,  το ποσό των 200.000,00 € που είναι η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό των 114.631,40 € θα είναι από ίδιους πόρους του Δήμου και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 .

Τέλος, ορίζεται ως αρμόδιος διαχειριστής (φυσικό πρόσωπο) από το Δήμο Καρπενησίου του λογαριασμού της ανωτέρω πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδας (Πρακτορείο Καρπενησίου) με υπόλογο διαχειριστή το Δήμο Καρπενησίου.