Την ανασυγκρότηση – ανασύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων, με χαρακτήρα συμβουλευτικό για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή του Δήμου και με διάρκεια θητείας των μελών ίση με την διάρκεια θητείας της παρούσης δημοτικής αρχής, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2023 αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων.

Να τονιστεί ότι από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι τα πέντε μέλη προτείνονται από την πλειοψηφία και τα δύο μέλη προτείνονται από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Από την παράταξή του ο κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος πρότεινε για τακτικό μέλος της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων την Δημοτική Σύμβουλο κ. Καραγιάννη- Λαθύρη Βασιλική και για αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κίτσιο Γεώργιο. Από την παράταξή της η κα. Χρυσούλα Σουλιώτη πρότεινε ως τακτικό μέλος την ίδια και για αναπληρωματικό μέλος τον κ. Κολοκώτσιο Βασίλειο.

Τα τακτικά μέλη με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους μέλη διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

1. Κοτρώνα Αννέτα-Δημοτική Σύμβουλος, ως πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον Γκορόγια Παναγιώτη- Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Μπράζιας Παναγιώτης-Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Ζαχαράκη Παναγιώτη- Δημοτικό Σύμβουλο.

3. Μάκκας Ηλίας- Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Νταβαρίνο Σεραφείμ- Δημοτικό Σύμβουλο.

4. Διώτη Αργυρώ- Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Νιάφα Κωνσταντίνο- Δημοτικό Σύμβουλο

5. Νταλαφούρα Σωτηρία- Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Δημητρόπουλο Χρήστο – Δημοτικό Σύμβουλο.

6. Καραγιάννη – Λαθύρη Βασιλική – Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Κίτσιο Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο.

7. Σουλιώτη Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Κολοκώτσιο Βασίλειο – Δημοτικό Σύμβουλο.

8. Μάκκας Γεώργιος- επιχειρηματίας με αναπληρωτή τον Νταβαρίνο Θωμά- πρόεδρο ορειβατικού συλλόγου Αγράφων.

9. Λαθύρης Γεώργιος-επιχειρηματίας με αναπληρωτή τον Γκορόγια Νικόλαο – Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τ.Υ.-Π.& Π.Π.- Πολιτικός Μηχανικός.