Στην αντικατάσταση των μελών της προχωρά η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων και συγκεκριμένα των διευθυντών και των εκπροσώπων των μαθητών. Όσον αφορά τους μαθητές ο λόγος αντικατάστασής τους είναι η αποφοίτησή τους, ενώ σχετικά με τους διευθυντές δε δηλώνεται ο ακριβής λόγος αντικατάστασης. Αναλυτικότερα, μετά την απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αγράφων αποφασίστηκε η αντικατάσταση του κ. Καραγκούνη Λάμπρου, Δ/ντή του 1ουΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίστας από Τακτικό μέλος και στη θέση του ορίζεται ο κ. Πασσιάς Κωνσταντίνος Δ/ντής του Γυμνασίου-Ταξ. Λυκείου Ραπτοπούλου και η αντικατάσταση της κας Γαλάτη Αργυρώς από αναπληρωματικό μέλος από την κα Γιώτα Αντιγόνη τη νέα Δ/ντρια του Γυμνασίου Δυτ. Φραγκίστας. Σχετικά με τους μαθητές έγινε αντικατάσταση του εκπροσώπου του15/μελούς των μαθητών Παπαδήμου Κωνσταντίνου του Αθανασίου από την Μπαστάνη Ιλιάνα του Ελευθερίου και η αντικατάσταση του Ζαχαράκη Δημητρίου του Αποστόλου από αναπληρωματικό μέλος από τον Παπαδήμο Αλέξανδρο του Γεωργίου.