Στην αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση – συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης του Δήμου Αγράφων» προέβη το Δ.Σ. του Δήμου. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής η Αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού κα. Κοτρώνα Αννέτα, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Γκορόγια, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τάκης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του την Δημοτική Σύμβουλο κα. Καραγιάννη-Λαθύρη Βασιλική. Αρμοδιότητα των παραπάνω είναι να επιβλέπουν την εξέλιξη των εργασιών του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.