Οι αντιδράσεις και οι προτάσεις της αντιπολίτευσης

Με δεκαπέντε ψήφους ΥΠΕΡ και δώδεκα ΚΑΤΑ αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταιστον Δήμο Καρπενησίου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. Η απαλλαγή αυτή αφορά τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους για το χρονικόδιάστημα που ισχύουν οι νέοι περιορισμοί από τα αναλογούντα τέλη, καθαρισμού και φωτισμού ήτοι από07 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020. Σε περίπτωση καταβολής ποσών εντός του διαστήματος της απαλλαγής, αυτά θαεπιστραφούν στους δικαιούχους, προσκομίζοντας απόδειξη εξόφλησης τωνλογαριασμών.

Οι αντιδράσεις και η νέα πρόταση

Στην καταψήφιση της απόφαση αυτής προέβη η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην παράταξη ‘’Αλλαγή Πορείας 2020’’ διατυπώνοντας παράλληλα τη δική τους πρόταση, στην οποία προτείνεται επιπλέον μείωση ύψους 25% στα τέλη αποχέτευσης και ύδρευσης σε επιχειρήσεις και δημότες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα οι ίδιοι αναφέρουν τα εξής “Στο δεύτερο θέμα δεν ψηφίζουμε ούτε υπέρ ούτε κατά, αλλά καταθέτουμε δικιά μας ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση την οποία υπερψηφίζουμε.Με αίσθημα ευθύνης για την οικονομική ανακούφιση των επιχειρήσεων και τωνδημοτών συνολικά που επλήγησαν λόγω της πανδημίας και δεδομένης της ανεπάρκειας της πρότασης της δημοτικής αρχής η οποία δεν εξυπηρετεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες των δημοτών καταθέτουμε τη δική μας πρόταση, τηνοποία υπερψηφίζουμε.Απαλλαγή επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω της πανδημίας από το ενιαίο τέλοςκαθαρισμού και φωτισμού. Επιπλέον, με διάθεση εμπλουτισμού των προτάσεών μας προς τη δημοτική αρχή προτείνουμε μείωση δημοτικών τελών (και ύδρευσηςαποχέτευσης) κατά 25% για κατοικίες δημοτών που επλήγησαν λόγω covid, επαγγελματικούς χώρους και επιχειρήσεις εστίασης, πλήρη απαλλαγή των ευπαθώνκοινωνικών ομάδων, αλλά αύξηση κατά 30% σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις(τράπεζες, πολυ-καταστήματα κ.λπ.)”.