Από τρωκτικά κινδυνεύουν τα γήπεδα του Καρπενησίου

3218

15.000 ευρώ για την καταπολέμηση τρωκτικών και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου στο Κέντρο προετοιμασίας αθλητών Καρπενησίου

Την καταπολέμηση τρωκτικών και την αποκατάσταση του χλοοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου στο Κέντρο Προετοιμασίας Αθλητών Καρπενησίου, θα συζητήσει το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου.

Η στελέχωση του Τμήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ σε ειδικότητες  Τεχνιτών – Εργατών αποτελείται από έναν υπάλληλο ΔΕ-35 Τεχνιτών Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων και έναν υπάλληλο ΥΕ-16 Εργατών Καθαριότητας.

Με την στελέχωση αυτή δεν είναι δυνατό η υπηρεσία του Δήμου να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης των χώρων πρασίνου της πόλης του Καρπενησίου και των χώρων πρασίνου του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου (χλοοτάπητα γηπέδων και περιβάλλον χώρος).

Επισημαίνεται ότι ο ένας εκ των δύο ασχολείται με παράλληλα καθήκοντα στο Αυτοτελές Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Επιπλέον η επισπορά του χλοοτάπητα απαιτεί ειδικό εξοπλισμό τον οποίο η υπηρεσία δεν διαθέτει.

Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση των τρωκτικών και την αποκατάσταση του χλοοτάπητα, τώρα, πριν από την εαρινή βλάστηση, η καταστροφή και των τριών γηπέδων θα είναι ολοσχερής, με τεράστιο κόστος για το Δήμο, αλλά και για ολόκληρη την πόλη, αφού δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Κέντρο για προετοιμασία αθλητών, καθόλη τη θερινή περίοδο του 2018.

Ο Δήμος Καρπενησίου, θεωρεί ότι  η παραπάνω υπηρεσία με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» και προϋπολογισμό 14.384,00 €, πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη ο οποίος έχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε εργασίες αποκατάστασης  χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου.