Για ιστορική-λαογραφική έκθεση παραχωρείται το σχολείο της Χελιδόνας στο σύλλογο του χωριού

0
4637
tselosphotos

Ο σύλλογος Χελιδονιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» με αίτησή του ζητάει την παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Χελιδόνας προκειμένου να διαμορφώσουν το χώρο και να αναλάβουν τα έξοδα επαναφοράς του σε λειτουργική κατάσταση καθώς και την ευθύνη διαχείρισής του με σκοπό την δημιουργία ενός εκθεσιακού χώρου με ιστορικές και λαογραφικές αναφορές και για κάθε περαιτέρω πολιτιστική δραστηριότητα του Συλλόγου.

Σύμφωνα με το νόμο είναι δυνατός ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, λαμβάνοντας υπόψη και την αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ψήφισε την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Χελιδόνας στον σύλλογο Χελιδονιωτών «Ο Άγιος Γεώργιος» για να λειτουργήσει όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ο Δήμος Καρπενησίου θα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της παραχώρησης οποτεδήποτε το θεωρήσει σκόπιμο.