Η Καρπενησιώτισσα πρώην Γενική Γραμματέας του Δήμου Καρπενησίου και νυν Γενική
Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα
Γιάννα Χορμόβα, βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Ουάσινγκτον. Ο λόγος του ταξιδιού
της ήταν να συμμετέχει στον στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδος, όπου δόθηκε ειδική
έμφαση στη συνεργασία των δύο χωρών στην ενδυνάμωση των γυναικών, ιδίως στο πεδίο
της επιχειρηματικότητας.
Ειδική μνεία αξίζει στον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Geoffrey Pyatt, ο οποίος έχει
συμβάλει καθοριστικά στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο εθνών μας, σε ένα τόσο
κρίσιμο τομέα όσο αυτόν της ισότητας των φύλων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην
σχετική της ανάρτηση από την επίσκεψή της στις Η.Π.Α.