Την παράταση των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Αγράφων, επειδή εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών των συγκεκριμένων ατόμων στους  τομείς: Τεχνικής Υπηρεσίας, Οικονομικής Υπηρεσίας, Διοικητικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας καθαριότητας, για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε για την παράταση των συμβάσεων των κάτωθι ειδικοτήτων, μέχρι 31/05/2022:

Α/ΑΕιδικότηταΑριθμός Προσωπικού
  1.ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Φεγγούλη Χριστίνα του Ευαγγέλου  1
  2.ΤΕ Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ζάγκα Ευθυμία του Ελευθερίου  1
  3.ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ Γαζέτα Αρετή του Βασιλείου  1
  4.ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου Μπανιάς Ηλίας του Δημητρίου  1
    5.  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Μπισμπίκης Ιωάννης του Κων/νου Κολλημένος Αθανάσιος του Κων/νου Κώτσιας Γεώργιος του Θεοδώρου    3

Η δαπάνη που θα προκύψει για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει, κατά περίπτωση, τους κωδικούς:

με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου»,

με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»,

με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα).