Δήμος Αγράφων: 10.050 ευρώ για συντήρηση των σχολικών μονάδων

2840

Την αποδοχή της πίστωσης των 10.050,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, για την Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγράφων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων με την 1-7-2019 απόφασή του. Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγράφων ως εξής: Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, θα χορηγηθεί με ποσοστό 47% το ποσό των 4.723,50€, ενώ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, θα χορηγηθεί το 53% και συγκεκριμένα το ποσό των 5.326,50 €. Οι επιχορηγήσεις Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, συνολικού ποσού ύψους 30.000.000,00 € στους Δήμους της Χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων» στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών των σχολείων της χώρας με σκοπό οι μαθητές να φοιτούν σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.