Την ίδρυση ενεργειακής κοινότητας με την επωνυμία: «Ενεργειακή Κοινότητα Αγρινίου ΣΥΝ.Π.Ε, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. Η υπό σύσταση ενεργειακή κοινότητα θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν θα έχει τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης.

Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν ο Δήμος Αγρινίου (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%), η Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης Αγρινίου (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%), το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ> (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 15%), το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 15%) η Δημ. Επιχ. Στάθμευσης Δήμου Αγρινίου, (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%). Το αρχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση ενεργειακής κοινότητας ανέρχεται στα 50.000 ευρώ το οποίο αποτελείται από 500 συνεταιριστικές μερίδες, αξίας 100 η κάθε μια.

Ο Δήμος Αγρινίου, με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία όπως εξήγησε ο Γ. Παπαναστασίου.

«Σχεδιάζουμε οραματικά με γνώμονα τη μέγιστη κοινωνική ανταποδοτικότητα. Ο Δήμος Αγρινίου προχωρά κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενεργειακή αυτονόμησή του με τη σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που προσφέρει η νομοθεσία για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, στηρίζοντας έμπρακτα την κοινωνία. Ενεργοποιούμε ένα σημαντικό εργαλείο και εξοικονομούμε ενέργεια και πόρους, περιορίζοντας τα έξοδα του Δήμου. Θα μπορέσουμε να ανταποδώσουμε στους δημότες μας μειώνοντας τα δημοτικά τέλη. Είναι σημαντικό ότι μακροπρόθεσμα θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για περίπου 500 οικογένειες. Ενώ θα μπορέσουμε να καλύψουμε και το σκέλος που αφορά τους  φορτιστές για την ηλεκτροκίνηση. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ενσαρκώνει την πολιτική μας για έναν σύγχρονο Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο» ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου. (πηγή: airetos.gr)