Προς συζήτηση τέθηκε χθες Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου το θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης  έργου για το έτος 2022».

Αναλυτικότερα, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησηςγια το έτος 2022 προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020.

Αναλυτικά οι θέσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των οργανικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου, οι θέσεις που προτείνονται για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου αφορούν:

Α. Για την κατηγορία προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων προτάθηκε η πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με πλήρη απασχόληση και πέντε (5) ατόμων με μερική  απασχόληση  (3 ωρών).

Η τοποθέτησή τους στα σχολεία θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό των σχολικών αιθουσών του Δήμου Καρπενησίου μετά την έκδοση των τελικών πινάκων.

Β. Δοθέντος ότι ο Δήμος Καρπενησίου έχει πάγιες και τακτικές ανάγκες σε χειριστές ΜΕ, καθώς πρόσφατα δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός 13Κ/2021 με την οποία έχει προκηρυχθεί το αίτημα του Δήμου Καρπενησίου για την πρόσληψη ενός (1) μόνιμου χειριστή ΜΕ τύπου Γκρέϊντερ (έτος 2020) και ενός (1) μόνιμου χειριστή ΜΕ τύπου Αποφρακτικού Μηχανήματος (έτος 2021), οι δε ανάγκες αυτές είναι πάγιες καθώς οι εν λόγω χειριστές απασχολούνται σε προβλέψιμες και τακτικές εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (καθαρισμοί δημοτικού οδικού δικτύου, καθαρισμός μπαζών κ.λπ.), αλλά και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου (αποχιονισμοί), προτάθηκε οκτάμηνη (8) πρόσληψη ενός (1) χειριστή ΜΕ τύπου JCB, πλήρους απασχόλησης.

Γ. Για τις ανάγκες σε προσωπικό για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου, προτάθηκε οκτάμηνη (8) πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων, πλήρους απασχόλησης, η τοποθέτηση του οποίου θα γίνει με γνώμονα τις ανάγκες των παιδικών σταθμών.

Δ. Για τις ανάγκες σε προσωπικό σε μηχανικούς (όλων των ειδικοτήτων) και μετά από ιεράρχηση των αναγκών, προτάθηκε η οκτάμηνη (8) πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού που θα βοηθήσει στην ενίσχυση σε πάγιες ανάγκες στελέχωσης μηχανικών, ενόψει επικείμενης συνταξιοδότησης μονίμων υπαλλήλων του Δήμου μας (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών), δοθέντος ότι για τον Οργανισμό έχει εγκριθεί η μόνιμη πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για το έτος 2022, ωστόσο εκκρεμεί η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ.

Ε. Για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου και την ενίσχυσή της με έναν μουσικό δάσκαλο και εκτελεστή με δίπλωμα στο τρομπόνι προτάθηκε η απασχόληση μουσικοδιδασκάλου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.