Για ακόμη μια φορά ο Δήμος Καρπενησίου προχωρά σε πράξεις αλληλεγγύης σε δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά αλλά και υγείας και ζητούν τη βοήθεια του Δήμου. Το Δ.Σ. του Δήμου αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στην Α.Σ. προκειμένου να καλυφθούν βασικές βιοτικές ανάγκες της οικογένειάς της. Σύμφωνα με την «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων τονίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το Δ.Σ. αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση της Α.Σ. που διαμένει μόνιμα στο Καρπενήσι, καθώς είναι άνεργη και  μητέρα τριών (3)  παιδιών δύο από τα οποία φοιτούν σε ανώτατες σχολές εκτός νομού. Πριν από λίγες ημέρες απεβίωσε αιφνίδια ο σύζυγος και αρχηγός της οικογένειας. Το εισόδημα της οικογένειας είναι αρκετά χαμηλό και είναι αδύνατο να καλυφθούν οι βιοτικές ανάγκες των μελών αυτής. Η εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό Ο.Ε. 2020 του Δήμου Καρπενησίου.