Διαγωνισμός μίσθωσης κυλικείου στο 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

0
2573

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου


Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προκηρύσσει η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου, για την εκμίσθωση του κυλικείου  της σχολικής κοινότητας του 1ου ΕΠΑΛ  Καρπενησίου.

Ο  διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής που στεγάζεται στο Νέο Δημαρχείο (περιοχή Προφήτη Ηλία)  στις 6 Νοεμβρίου 2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:00 με  13:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που ορίστηκε  με την  αριθμ. πρωτ:66/3-10-2017 απόφαση του προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται  στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου  και στο τηλέφωνο  22370-23130 , απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.