Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης σε δημότες του Δήμου Καρπενησίου

4924

Αποφασίστηκε η διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης σε δημότες του Δήμου Καρπενησίου

  •  Από 4.500€ τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου καθώς και της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου» αποφασίστηκε στο ΔΣ της περασμένης εβδομάδας η διανομή πετρελαίου και καυσόξυλων σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Το ποσό που θα διατεθεί για αυτό το σκοπό είναι  22.000,00 ευρώ και θα καλυφτεί από το ΚΑΕ 00-6733 «Καταβολή χρηματικών  βοηθημάτων σε άπορους Δημότες».

Δικαιούχοι θα είναι Έλληνες πολίτες, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου. Στη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμηθούν επίσης εφόσον υπάρχουν:

1) Κάρτα ανεργίας

2) Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)  ή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας.

3) Συμβόλαιο ενοικιοστασίου

και οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της

(οφειλές στεγαστικών δανείων, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων, κ.α.)

Ο προσδιορισμός εισοδήματος για τους δικαιούχους καθορίζεται ως εξής:

Σύνθεση Νοικοκυριού Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.512,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες και δύο (2) παιδιά κάτω των 18 ετών 9.475,00 €

 

Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από  το Τμήμα Κοινωνικής πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών  Παιδείας  Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Καρπενησίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα   τηλέφωνα 2237 3 52222 – 2237 3 52226 (Κωνσταντίνος Κωστόπουλος – Παναγιώτα Ράπτη).

Αρχίζουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο                                                            Αποφασίστηκε στο ΔΣ της περασμένης εβδομάδας η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, η οποία θα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018  έως και την Παρασκευή 9  Φεβρουαρίου  2018. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου (περιοχή Αγίου Γεωργίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ
  • Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης
  • Έντυπο Ε9
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα)

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  τηλ. 2237 3 52222 – 2237 3 52226

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος – Παναγιώτα Ράπτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο τηλ. 2237 0 23235 Θεοδώρα Βαρέλη

Κέντρο Κοινότητας     τηλ. 2237 3 52200 – 2237 3 52221

Αγγελική Φακίτσα – Μαρία Τραστέλη