Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 21:00. Η συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της υγείας των συμβούλων. Οκτώ (8) θα είναι τα θέματα για τα οποία θα κληθούν οι σύμβουλοι να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν την έγκριση πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων του Δ.Σ., την αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2020, την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας του Τεχνικού Ασφαλείας από το προσωπικό του Δήμου και τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου χρήσης  έτους 2020 από ορκωτούς λογιστές. Επίσης θα αποφασίσουν για την ονοματοδοσία κοινοχρήστου χώρου και συγκεκριμένα πλατείας περικλειόμενης από τις οδούς Αγίου Δαμιανού Αγράφων, Αγίου Ακακίου Αγράφων,  Αγίου Ανδρέα του Ερημίτου και Αγίου Μιχαήλ εκ Γρανίτσης σε πλατεία ‘’Στρατηγού Χαραλάμπου Κατσιμήτρου’’ στην πόλη του Καρπενησίου, για την παραχώρηση αιθουσών Μαθητικής Εστίας στο ΔΙΕΚ Καρπενησίου, την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Κοινότητα Δομνίστας και για την οικονομική ενίσχυση δημότη. Η ψήφιση των ανωτέρω θεμάτων θα γίνει με email.

φωτο αρχειου