Στην αποδοχή δωρεάν παραχώρησης με υπογραφή σύμβασης Χρησιδανείου μεταξύ ιδιωτών και Δήμου Αγράφων για την κάλυψη ανάγκης χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου προχώρησε ο Δήμος Αγράφων, συμβάλλοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναλυτικότερα, οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου παραχώρησαν χωρίς αντάλλαγμα το συγκεκριμένο μέρος με την συμφωνία ότι το οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την στάθμευση δημοτικών (υπηρεσιακών) αυτοκινήτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγράφων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αορίστου χρόνου. Μπορεί όμως να λυθεί οποτεδήποτε με μονομερή καταγγελία των χρηστριών. Τυχόν εργασίες στο οικόπεδο που θα αφορούν τη χρήση και μόνο θα πραγματοποιηθούν με δαπάνες του χρησάμενου μέρους και κατόπιν γραπτής συναίνεσης των χρηστριών. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή κατασκευή ή προσθήκη απαγορεύεται ρητά, καθώς και η παραχώρηση σε τρίτο πρόσωπο.

Θετικοί οι σύμβουλοι αλλά..

Θετικούς βρήκε η απόφαση αυτή του Δ.Σ. Αγράφων, τους συμβούλους Χρυσούλα Σουλιώτη, Ευαγγελία Κουτσιούμπα, Βασίλειο Κολοκώτσιο και Γεώργιο Αθανασίου όμως έκαναν τις εξής παρατηρήσεις: «Αν υπάρχει πρόθεση εντός του ακινήτου να γίνουν εργασίες, σχετικές με την χρήση του από το δήμο μας, τότε δε θα πρέπει όπως ορίζεται στην σύμβαση να μπορεί αυτή να λυθεί οποτεδήποτε με μονομερή καταγγελία των χρηστριών, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην προλάβει ο δήμος μας να αποσβέσει την δαπάνη των εργασιών του. Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να μπορεί να λάβει χώρα μονομελούς καταγγελίας της σύμβασης μόνο μετά το πέρας της παρούσης θητείας.»