Δωρεάν Wi- fi στο Καρπενήσι

2398

15.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Δήμο Καρπενησίου

Την έγκριση χρηματοδότησης έλαβε ο Δήμος Καρπενησίου, ο οποίος εντάχθηκε  στο πρόγραμμα WiFi4EU από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους. 

Το ποσό χρηματοδότησης είναι 15.000 ευρώ και θα λαμβάνεται μέσω δελτίου. Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 και να διαρκέσει έως το 2020.

Επιλέχθηκαν συνολικά  2.800 δήμοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χορήγηση του συγκεκριμένου κουπονιού WiFi4EU. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας ανήλθε σε 42 εκατ. ευρώ.

Ο δήμος, όντας ένας από τους 2.800 δήμους θα έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, πάρκα, πλατείες και άλλους χώρους δημόσιου ενδιαφέροντος, καλύπτοντας μέσω του προγράμματος  το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης.

Το WiFi4EU αποτελεί καθεστώς στήριξης για την παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες στα κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής. Η τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα που παρέχεται δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις αναμένεται να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, ιδίως σε κοινότητες που υστερούν ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.