Σύμφωνα με την από 16-1-2020 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη ο Δήμος Καρπενησίου προχωρά στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων, ενός (1) Χειριστή Grayder- Φορτωτή, και ενός (1) Χειριστή Φορτωτή JCB στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών περιπτώσεων χρονικής διάρκειας δυο (2)μηνών. Η μη άμεση πρόσληψη του ως άνω προσωπικού, θα δυσχεράνει τις αστικές συγκοινωνίες, την μετακίνηση των δημοτών  του Δήμου Καρπενησίου προς τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και την πρόσβαση σε κάθε είδους καταστήματα που καλύπτει τις ανάγκες τους. Οι προσλήψεις αυτές θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών. Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των υπό πρόσληψη δυο (2) υπάλληλων έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 4.800,00€σε βάρος του ΚΑ. με τίτλο “Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πολιτική προστασία” και ποσού 1.350,00€ σε βάρος του ΚΑ. με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου Προσωπικού για Πολιτική Προστασία.