Δίπλα στους δημότες που έχουν ανάγκη βρίσκεται ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο αυτό στην Κοινότητα του Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα θα υπάρχει δυνατότητα όποιος επιθυμεί να βρει ρουχισμό για τον ίδιο, είτε για την οικογένειά του.
Η ένδυση αποτελεί σημαντικό αγαθό για τους ανθρώπους και ο Δήμος Αγράφων συμβάλλει στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών των πολιτών. Συγκεκριμένα υπάρχει διαθεσιμότητα σε ρούχα για βρέφη, παιδιά, ενήλικες και υπερήλικες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2237351129 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00πμ – 15:00μμ.