Εγκρίθηκε η σύμβαση για την κατασκευή γηπέδου στην Φραγκίστα

0
1704

Προϋπολογισμού 430.000 ευρώ

Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», σύμφωνα με το σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη, έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με την 28-2-2019 απόφασή του. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου από το Δήμο Αγράφων, µε χρηματοδότηση του από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και με προϋπολογισμό 430.000,00 €.
Το έργο
Το έργο αφορά την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του Αθλητικού κέντρου της Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας στην Δ.Ε. Φραγκίστα του Δήμου Αγράφων διαστάσεων 96μ Χ 62,50μ συνολικού εμβαδού 6.000 τ.μ. Τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων είναι: 1. Σύστημα οριζόντιας αποστράγγισης γηπέδου ποδοσφαίρου 2. Σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου 3. Προκατασκευασμένος οικίσκος αποδυτηρίων 4. Υλικά αναβάθμισης περίφραξης γηπέδου. Παράλληλα με την προμήθεια των υλικών θα γίνει αποξήλωση παλαιών εγκαταστάσεων, βελτίωση επιπεδότητας επιφάνειας, τοποθέτηση συστήματος αποστράγγισης, τοποθέτηση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα, καθώς και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου αποδυτηρίων.
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο Δήμος Αγράφων αδυνατεί οικονομικά άμεσα να προβεί στην υλοποίησή του. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της περιοχής.
Ορισμός μελών για παρακολούθηση του έργου
Αποφασίστηκε επίσης ο ορισμός δύο μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των αναπληρωτών τους ως εξής: Καρακώστα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της ΔΤΕ Ευρυτανίας ως πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Παπαροϊδάμη Μαρίνα του Γρηγορίου, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας και τον Πεταρούδη Δημήτριο υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή τον Βονόρτα Παναγιώτη του Φωτίου, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.