Ένα άρθρο του Δημήτρη Κανελλόπουλου στην Εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο:

Επικίνδυνα πράγματα για τον Τύπο και τη δημοκρατία στην Ελλάδα

Η αντικατάσταση του άρθρου 191 ΠΚ για τη «Διασπορά ψευδών ειδήσεων» θα μας οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις στο άμεσο μέλλον’, υπήρξε η αφορμή να δω από κοντά το νέο άρθρο του ποινικού κώδικα, που προκαλεί πολλές απορίες.
Το άρθρο 191 του ΠΚ αντικαθίσταται ως εξής: «Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή. Εάν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου ή μέσω διαδικτύου, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή εκδότης του μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις των προηγούμενων εδαφίων. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή».
Τα ερωτήματα βέβαια που εγείρονται από το παραπάνω άρθρο του ποινικού κώδικα είναι πολλά. Υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια και γενικολογία ως προς το είδος των ψευδών ειδήσεων αλλά και τον αντίκτυπο που έχουν στο κοινό, γιατί δεν καθορίζεται ούτε τι είναι ψευδής είδηση, ούτε ποιο είναι το κοινό, αλλά ούτε πώς μπορεί να πληγεί η εμπιστοσύνη προς την εθνική οικονομία, την αμυντική ικανότητα της χώρας ή τη δημόσια υγεία.
Δηλαδή, όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε μια δημόσια υπηρεσία ή δομή υγείας και περιμένει σε ατελείωτες ουρές ή ταλαιπωρείται μέχρι να εξυπηρετηθεί κάποτε, δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη του προς το κράτος και το σύστημα θγείας;;; Όταν εξαναγκάζεται να χάσει τη δουλειά του ή το βιος του από σκληρές πολιτικές δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στην εθνική οικονομία; Όταν βρίσκεται σε διαρκή απειλή και εντατικό εσωτερικό διχασμό, δεν νιώθει ανησυχία και φόβο;
Ο νέος ποινικός κώδικας λοιπόν, αφήνει μεγάλα περιθώρια ερμηνειών και πιάνει μεγάλη γκάμα δημοσιευμάτων που θα μπορούσε να διώκονται πια. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο μπροστά οδηγεί την κοινωνία μας, μια τέτοια προσέγγιση και ποια ακριβώς αισθήματα ασφάλειας και ειρηνικής συνύπαρξης προστατεύει, τη στιγμή που η ελευθεροτυπία αποτελεί ζητούμενο και ύψιστο αγαθό σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
Ανησυχητικά τα πράγματα λοιπόν; Μάλλον εντυπωσιακά ανησυχητικά…
Ελένη Ευαγγελία Αρωνιάδα
Εκδότρια