Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», το πιθανότερο είναι η δημοσίευση της πρόσκλησης να γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου. Εκεί δεν αναμένεται να υπάρχουν αξιοσημείωτες αλλαγές πλην μίας, που απ’ ό,τι φαίνεται μελετά το ΥΠΑΑΤ και προσανατολίζεται να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο της Εξισωτικής. Αυτή αφορά την περίπτωση φετινών κομμένων από την Εξισωτική του 2019 που, ενώ μέχρι το 2018 τη λάμβαναν κανονικά, φέτος δεν πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους. Αυτό φαίνεται πως οφείλεται σε μια ερμηνεία του όρου «ενεργός συνταξιούχος», όπου έφερε το «μπλόκο» μέσω ΕΦΚΑ και σχετιζόταν με τη λήψη ή μη της εξισωτικής σε συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε διαβούλευση με τον ΕΦΚΑ, ώστε να διευκρινιστεί επακριβώς ποιες είναι οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στον ορισμό του ενεργού συνταξιούχου και να επαναχορηγηθεί η ενίσχυση σε ένα μέρος των «κομμένων». Εκεί αναμένεται να υπάρξει επιπλέον μέριμνα από το υπουργείο σε δύο άξονες: Πρώτον, να λάβουν την Εξισωτική αναδρομικά όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση του 2019 και δεύτερον, όσοι λαμβάνουν μικρά ποσά συντάξεων, και επομένως η Εξισωτική αποτελούσε στήριξη μείζονος σημασίας γι’ αυτούς, να τη λάβουν αναδρομικά τόσο για το 2019 και να επανενταχθούν εφεξής στους δικαιούχους, ξεκινώντας από το 2020. (πηγή: Ypaithros.gr)