Τη στελέχωσή τους με ιατρικό προσωπικό επιδιώκουν τα περιφερειακά ιατρεία σε ορεινές κα νησιωτικές περιοχές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών σε απομακρυσμένες περιοχές και για το λόγο αυτό θέτουν σε εφαρμογή ειδικά επιδόματα. Σημειώνεται ότι ο Νομός Ευρυτανίας έχει χαρακτηριστεί ως άγονη και προβληματική περιοχή  λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικώντους συνθηκώνκαι ως προς την παροχή κινήτρων στους  επικουρικούς ιατρούς.

Ειδικότερα έγκριση έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων η παροχή σε τρείς (3) νεοπροσλαμβανόμενους επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν ή θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας Φραγκίστας και Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας μηνιαίο επίδομα στέγασης ποσού 200,00€ και μηνιαίου επιδόματος σίτισης 200,00€ για τον κάθε έναν και για συνολικό χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη. Ο ιατρός θα δεσμεύεται υπευθύνως ότι θα παραμείνει στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στη σύμβασή του και ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΥ Φραγκίστας και του ΠΠΙ Γρανίτσας.

Τα παραπάνω επιδόματα, προϋποθέτουν την πραγματική υπηρεσία στις ανωτέρω θέσεις και δεν θα καταβάλλονται σε περίπτωση υπηρεσιακής μεταβολής (απόσπασης – μετακίνησης, απόλυσης, παραίτησης, μετάθεσης κλπ.), η οποία συνεπάγεται τη μη παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τον ιατρό στην θέση για την οποία έχει προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας στις άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση με τη Φραγκίστα, τη Γρανίτσα και τις γύρω Κοινότητες  που εξυπηρετούνται από αυτά, μετά τη λήψη και εφαρμογή εκτεταμένων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, επέφεραν μεγάλες μειώσεις στις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η υποστελέχωση των μονάδων υγείας και η δημιουργία συνθηκών ανασφάλειας και σοβαρών κινδύνων για τους κατοίκους.