Επεισόδια στο Δημαρχείο Καρπενησίου για μια θέση

14074

Η κάλυψη μιας θέσης δημιούργησε έντονα επεισόδια στο Δημαρχείο Καρπενησίου, που οδήγησαν σε υβριστικά σχόλια προς το πρόσωπο του Δημάρχου και της Γενικής Γραμματέα. Πρωταγωνιστές ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης, η Γενική Γραμματέας κα. Χορμόβα και η σύζυγος  Δημοτικού Συμβούλου.

Η παρεξήγηση

Αναλυτικότερα, η παρεξήγηση δημιουργήθηκε από το αίτημα του Δήμου Καρπενησίου για την πλήρωση τριών θέσεων μετάταξης. Μία (1) θέση ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικού, μία (1) θέση ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και μία (1) θέση τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών. Συγκεκριμένα όμως, για τη θέση ΙΔΑΧ Δε Οδηγών Αυτοκινήτων υποβλήθηκαν έξι (6) αιτήσεις μία εκ των οποίων υποβλήθηκε από τη σύζυγο Δημοτικού Συμβούλου, η οποία διατείνεται τη μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και αδικίας εις βάρος της. Από την μεριά του ο Δήμος τονίζει ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο Δήμος Καρπενησίου ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων μετάταξης, συγκρότησε την Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων όπως αυτή προβλέπεται μόνο για τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Δενδροκηπουρών καθώς για τη θέση ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, δεν προβλεπόταν από τις διατάξεις ποια θα έπρεπε να ήταν η σύνθεσή της.

Οι αιτήσεις και τα προβλήματα

Ο Δήμος στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε να αντιμετωπίσει δύο αιτήσεις του ίδιου ατόμου για την ίδια μοναδική θέση  με δύο διαφορετικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό προέβη σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία επιβεβαιώθηκε από μέρους τους ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες και ότι εφόσον η μόνη κενή θέση ΙΔΑΧ ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων του Δήμου Καρπενησίου διατέθηκε για πλήρωση στον Β’ Κύκλο  Κινητικότητας έτους 2018 και έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή προχώρησε σε συνεδρίαση στις 22/2/2019 κατά την οποία αποφασίστηκε η αναζήτηση επιπλέον στοιχείων των υποψηφίων από το ατομικό τους Μητρώο, καθώς οι σχετικές βεβαιώσεις που είχαν αποσταλεί στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων από την υπηρεσία προέλευσης των υποψηφίων δεν επαρκούσε. Στην Τρίτη πλέον συνεδρίαση της Επιτροπής στις 29/3/2019, τα μέλη της αφού αξιολόγησαν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων έχοντας υπόψη και το ψηφιακό περίγραμμα της συγκεκριμένης θέσης, αποφάσισαν να απορρίψουν τους τρεις υποψηφίους και να κατατάξουν με σειρά προτεραιότητας τους υπόλοιπους τρεις μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη υποψήφια η οποία κατατάχθηκε στην Τρίτη θέση. Η Επιτροπή κάνοντας χρήση της δυνατότητας που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 κάλεσε τους τρεις επικρατέστερους σε συνέντευξη.

Οι αντιρρήσεις και οι ύβρεις

Την ίδια μέρα ο σύζυγος της υποψηφίας και Δημοτικός Σύμβουλος υπέβαλλε αίτημα παράστασης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων. Αίτημα το οποίο όπως του απαντήθηκε εγγράφως δεν μπορούσε να γίνει δεκτό καθώς δεν προβλέπεται η παρουσία τρίτου προσώπου από το νομοθετικό πλαίσιο ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα ότι κατά τη συνεδρίαση συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.

Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής την 15η Απριλίου παρουσιάστηκαν οι δύο από τους υποψηφίους καθώς ο τρίτος είχε παραιτηθεί της διεκδίκησης της θέσης καθώς είχε ολοκληρωθεί η μετάταξή του σε άλλο φορέα στα πλαίσια προηγούμενου κύκλου κινητικότητας. Η ίδια συνοδευόταν από το σύζυγό της και το παιδί της. Προσήλθε  πρώτη με βούλησή της και της δόθηκαν σε έντυπη μορφή έξι κοινές για τους υποψηφίους ερωτήσειςοι οποίες είχαν διατυπωθεί στην πρωινή συνεδρίαση της επιτροπής την 15η/4/2019. Τα μέλη της επιτροπής της ζήτησαν να μελετήσει τις ερωτήσεις και να απαντήσει προφορικά όταν αυτή θα ήταν έτοιμη.   Η ίδια αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις επικαλούμενη ότι η μετάταξη της οφείλει να ολοκληρωθεί  με βάση τη γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Της επισημάνθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη συγκεκριμένη θέση όπως αυτή διατέθηκε στο ΕΣΚ και  για την οποία υπήρξαν και άλλες αιτήσεις.

Εν συνεχεία η ίδια και ο σύζυγός της ανέβηκαν στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με το ανήλικο τέκνο τους εξαπολύοντας ύβρεις και απειλές κατά του Δημάρχου και της Γενικής Γραμματέα, παρά τις προσπάθειες του Δημάρχου να κατευνάσει τα πνεύματα συνέχιζαν να απειλούν και υβρίζουν φθάνοντας μάλιστα ο σύζυγος στο σημείο της απειλητικής χειρονομίας χειροδικίας.

Η παρουσία της Αστυνομίας κρίθηκε απαραίτητη όμως, ο Δήμαρχος και η Γενική Γραμματέας δεν άσκησαν μήνυση και δεν εκκίνησαν την αυτόφωρη διαδικασία εναντίον τους.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, θέλοντας να τοποθετηθεί μετά τον καταιγισμό σχολίων που δέχεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε για το συμβάν: «Λυπούμαστε ιδιαιτέρως που τα προβλήματα υγείας που συμβαίνουν στην συγκεκριμένη οικογένειαγίνονται λαβή για εκμετάλλευση και παραποίηση της αλήθειας και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός δικαιώματος μας. Καταληκτικά δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την απορία μας για ποιο λόγο ενώ είχε το δικαίωμα με βάση τη θετική γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας η ίδια δεν απευθύνθηκε με αίτησή της σε όλες τις υπηρεσίες της πόλης, καθώς και για ποιο λόγο δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον, εφόσον διέθετε τα τυπικά προσόντα, και για την θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ που είχε επίσης διαθέσει ο Δήμος για κάλυψη με μετάταξη.»