Ερώτηση Ν. Στουπή για την καύση RDF από την ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στο Περιφερειακό Συμβούλιο

5190

Ερώτηση προς τον ΑντιπεριφερειάρχηΧωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Αναστασίου Γεώργιοαπηύθυνε ο επικεφαλής του συνδυασμού ‘’ Η Στερεά σε νέα Τροχιά’’ κ. Νίκος Στουπής στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Θήβα. Το κύριο θέμα της ερώτησης αφορούσε την πορεία σύστασης του Παρατηρητηρίου Τεχνικού Ελέγχου Περιβάλλοντος για τη καύση RDF από τη τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ και τη σύσταση Κοινωνικού Παρατηρητήριου Περιβάλλοντος για την συνολική ρύπανση στην περιοχή του Αλιβερίου.Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστασίου απάντησε στην ερώτηση αναφέροντας: «Η υπηρεσία δεν έχει κάνει μετρήσεις γιατί τον μήνα Μάιο μετρήσεις έκαναν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα.  Όταν λέμε ότι στο πρόγραμμα ότι θα κάνουμε προγραμματισμένους ελέγχους εφόσον επιλήφθηκαν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος, παρέλκουν οι δικές μας μετρήσεις σαν Περιφέρεια. Είναι ανώτερη αρχή και από εμάς. Μετρήσεις ως Περιφέρεια, ούτε τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων ζητήσανε απ’ ότι ενημερώθηκα. Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων εάν ζητούσανε, θα ζητούσανε αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη όπου σύμφωνα με τον Ν. 4014/11 αρμόδια για προληπτικούς ελέγχους σε περίπτωση αδειοδοτήσεων είναι η αδειοδοτούσα αρχή και όχι εμείς.»

Ο κ. Στούπης μένοντας ανικανοποίητος με την απάντηση του κ. Αναστασίου έκανε λόγο για ‘’έλλειψη ευαισθησίας’’ αναφέροντας «…Δεν μπορώ να αποδεχθώ σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που έχουμε κάνει τόσες και τόσες συζητήσεις, να λέμε ότι οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κάνει κανένα έλεγχο, στο όνομα του ότι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πέρυσι τον Μάϊο έκαναν έλεγχο. Άρα τίθεται ένα θέμα τι υλοποιούμε και τι παρακολουθούμε ,όταν παρά δύο αποφάσεις του Περιφερειακού συμβουλίου, δεν υπάρχει ανάλογη αυξημένη ευαισθησία…». Δεν παρέλειψε όμως να αναγνωρίσει ως θετικό την δέσμευση του κ. Αναστασίου για την σύσταση συντονιστικής γραμματείας και την έναρξη Κοινωνικού Παρατηρητηρίου με online μετρήσεις.