Στην 5η τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Καρπενησίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14. 04. 2021 η
δημοτική ομάδα «Αλλαγή Πορείας» της Μείζονος αντιπολίτευσης με
επικεφαλής τον κ. Λερογιάννη Δημήτριο, τάχθηκε υπέρ και στα έξι (6) θέματα
προς ψήφιση κάνοντας τις εξής παρατηρήσεις:
«Θέμα 3: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση
προϋπολογισμού έτους 2020-2023. Επιτέλους! Η συγκεκριμένη τροποποίηση
του τεχνικού προγράμματος συμπεριλαμβάνει ράμπες για ΑΜΕΑ στις
σχολικές δομές του Δήμου και επεμβάσεις στο κτίριο του ΕΠΑΛ. Ουσιαστικά,
κύριε Δήμαρχε, με αυτή την απόφαση αποδέχεστε πως όλα αυτά που μας
λέγατε ότι έχουν γίνει. Επίσης, αποδεικνύεται ότι η πίεση που ασκήσαμε στο
συγκεκριμένο ζήτημα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η απόφαση αυτή
ήταν μια πρότασηαπαίτηση του συνδυασμού μας αλλά κυρίως αποτελεί μια
δικαίωση των ανθρώπων που τα έχουν άμεση ανάγκη. Στόχος μας είναι να
αποδείξουμε με πράξεις το σύνθημα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι».
Θέμα 6. Εκμίσθωση υδρομύλου στη θέση «Μυλοκάλανος» στην Κοινότητα
Μεγάλου Χωριού. Μετά από τρεις τροποποιήσεις εισηγήσεων για το θέμα,
βρήκατε τη σωστή! Είμαστε σύμφωνοι με την συγκεκριμένη απόφαση.
Συντασσόμαστε απόλυτα με την άποψη του προέδρου Μεγάλου Χωριού, ως
προς τη χρήση του ακινήτου. Ευχόμαστε να υπάρξει και το ανάλογο
ενδιαφέρον από επιχειρηματίες για εκμίσθωση. Θέλουμε τέλος να
υπενθυμίσουμε, ότι ο δήμαρχος δεσμεύτηκε σε προηγούμενο συμβούλιο να
γίνει ειδική συνεδρίαση ώστε να μας ενημερώσει σχετικά με το νέο εκλογικό
σύστημα. Θέλουμε τονίσουμε επί του συγκεκριμένου θέματος, ότι δεν
επετράπη από το προεδρείο να πάρει τον λόγο ο πρόεδρος της Τ.Κ.
Κρικέλλου όταν έγινε αναφορά από τον δήμαρχο για το νέο εκλογικό σύστημα
επικαλούμενοι τον χρόνο και με την πρόφαση ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική
συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα.»