Την αναγνώρισή της ζητά ο Καρδαμπίκης

Το θέμα σχετικά με την αναγνώριση της Νιάλας Αγράφων ως «Ιστορικό Τόπο Εθνικής Συμφιλίωσης», συζήτησε το σώμα του ΔΣ Αγράφων, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη. Η πρόταση αυτή ο ίδιος θέλει να ενταχθεί ανάμεσα σε πολλά άλλα ιστορικά στοιχεία της Δ.Ε Αγράφων που συνθέτουν και δημιουργούν ιστορική, πολιτιστική, ηθική και τεχνοκρατική δυνατότητα και αναγκαιότητα. Μερικά από αυτά είναι τα γεγονότα της Εθνικής Αντίστασηςτης ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγράφων (μάχη Νημάτι, Χρύσως, κάψιμο Χρύσως, κάψιμο χωριού Άγραφα, Κυβέρνηση του βουνού στη Βίνιανη, …). Το ανάγλυφο επιβλητικό τοπίο της Δ.Ε. Αγράφων και της θέσης «Νιάλα», «απείρου κάλλους εναλλαγής  βλάστησης& τοπίου, σπάνιας χλωρίδας-πανίδας & υψηλής αισθητικής αξίας».Τα πολιτιστικά & ιστορικά γεγονότα επί εποχής Τουρκοκρατίας. Συνθήκη Ταμασίου 10 Μάη 1523, Ελληνομουσείον Αγράφων 1662-1782, Κατσαντώνης 1775-1809, κλέφτες & αρματολοί Αγράφων, το 1ο αρματολίκι. Τα δέκα (10) σημαντικά μεταβυζαντινά μνημεία της Δ.Ε. Αγράφων (εκκλησίες). Τα εναπομείναντα στοιχεία του Λαϊκού πολιτισμού της  ΔΕ  Αγράφων  (7  γεφύρια,  3  νερόμυλοι,  3  βρύσες,  μικρά καλντερίμια, σημαντικά μονοπάτια) και ο ευρωπαϊκός & εθνικός χαρακτηρισμός των Αγράφων σε «Natura2000». Το Δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε προσωρινά το θέμα για περαιτέρω διευκρινήσεις.