Η Περιφέρεια Ευρυτανίας μοίρασε την πίτα των νεών έργων

2731

Αρκετά μεγάλο το μερίδιο των Αγράφων

Μερίδιο από τα νέα έργα που αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου συνολικού προϋπολογισμού 15.155.800,00 €, τα οποία πρόκειται σύντομα να ξεκινήσουν θα λάβει και ο Δήμος Αγράφων. Τα έργα θα περιλαμβάνουν βελτιώσεις οδικών δικτύων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, γηπέδων αλλά και συντήρηση γεφυρών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Τασιός Αριστείδης ανάφερε μεταξύ άλλων ‘Με σωστό προγραμματισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και καταφέρνουμε να εντάσσουμε, να χρηματοδοτούμε και να κατασκευάζουμε σημαντικά έργα που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και που απαντούν σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την απομόνωση της’’. Ο κ. Τασιός, επίσης τόνισε ‘Η καθημερινή δουλειά πιάνει τόπο, και όλο και περισσότερο με την στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει από την αρχή της θητείας μας με τον Περιφερειάρχη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την συνεχή ροή χρηματοδοτήσεων και την ένταξη νέων έργων. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στην Τεχνική Υπηρεσίας της Περιφέρειας και στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων οι οποίες κυριολεκτικά υπερβάλλοντας εαυτό κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να μελετήσουν και να συντάξουν τα απαραίτητα για την ένταξη των ανωτέρω έργων Τεχνικά Δελτία’’.

Συγκεκριμένα:

ΕΡΓΑ ΟΔΟΙΠΟΙΙΑΣ

«Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 700.000,00 €. Το έργο αφορά σε αποκατάσταση βλαβών, σημειακές παρεμβάσεις με την κατασκευή τεχνικών έργων (κυβωτοειδής οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, ρείθρα κλπ) και ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αγράφων, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και η ασφάλεια του ιδιαιτέρους επιβαρυμένου οδικού δικτύου. Προτεραιότητα θα δοθεί στην Δαφνούλα, στο Βασιλέσι και στα Φουσιανά.

«Βελτίωση οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Μάραθος (Α φάση)», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Βαρβαριάδα  – Μάραθος με διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών και ασφαλτόστρωση.

«Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – Όρια Νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 €.

«Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα – Άγραφα – Επινιανά», προϋπολογισμού 2.800.000,00 €.

«Βελτίωση οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σίχνικο (Α φάση)», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

«Βελτίωση οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα – Στένωμα», προϋπολογισμού 130.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου Γέφυρα Μέγδοβα – Στένωμα με διαπλατύνσεις και κατασκευή τεχνικών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση προς το Στένωμα μέσω Γέφυρας Μέγδοβα και Αρωνιάδας.

 «Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Άγραφα – Τρίδεντρο», προϋπολογισμού 150.000,00 €. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση βλαβών και την κατασκευή τεχνικών για την βελτίωση της πρόσβασης προς το Τρίδεντρο. 

«Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα», προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Την αύξηση του προϋπολογισμού του ενάριθμου  2017ΕΠ06600005 έργου στην ΣΑΕΠ 066 με τίτλο  «ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ» κατά 180.000,00 €, από 315.000,00 € σε 495.000,00 € ώστε να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη οδική σύνδεση με την Καρδίτσα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

«Κατασκευή Γηπέδου Φραγκίστας», προϋπολογισμού 430.000,00 €. Το έργο αφορά στην κατασκευή Γηπέδου στον Δήμο Αγράφων, στην περιοχή της Φραγκίστας κατάλληλων διαστάσεων με χλοοτάπητα ώστε να μπορεί να φιλοξενεί αγώνες, επιλύοντας έτσι το χρόνιο πρόβλημα του Δήμου Αγράφων που δεν διαθέτει κανένα γήπεδο με χλοοτάπητα.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ

«Βελτίωση Προσβασιμότητας – Κατασκευή προβλητών Λίμνης Κρεμαστών», προϋπολογισμού 530.000,00 €. Το έργο αφορά στην βελτίωση της προσβασιμότητας προς την Λίμνη Κρεμαστών με έργα οδοποιίας προς της υπάρχουσες προσβάσεις αλλά και την κατασκευή νέων προβλητών σε συγκεκριμένες θέσεις, με προτεραιότητα στον Άγιο Γεώργιο, στην Σιβίστα και στην Τατάρνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – 406.000,00 €

«Κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση Μέγδοβα», προϋπολογισμού 145.000,00 €. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση «Μέγδοβα», σε αντικατάσταση της υφιστάμενης γέφυρας Μπέλευ που είναι μονής κυκλοφορίας, σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.

«Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Ραπτόπουλου», προϋπολογισμού 60.000,00€. Το έργο αφορά στην υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας για προετοιμασία φακέλου για την ένταξη του έργου για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Ραπτόπουλου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ είτε του συγχρηματοδοτούμενου.