Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στάθηκε και φέτος στο πλευρό των μαθητριών/ών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου με την πραγματοποίηση του προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πυξίδα. Πιο συγκεκριμένα,

διενεργήθηκε σήμερα, Σάββατο 29/04/2023, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, στην 5η πόλη της Στερεάς Ελλάδας, συμβουλευτικό σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού από ακαδημαϊκούς και έμπειρους επαγγελματίες σχετικά με τομείς που αφορούν στη Ζωική Παραγωγή και την Κτηνιατρική, τη Διδακτική και τα Παιδαγωγικά, τις Τέχνες, τον Αθλητισμό, αλλά και τον Τουρισμό, τη Γαστρονομία και τον Οίνο. Με τη συμμετοχή των μαθητριών/ών στην ημερίδα, δόθηκε δωρεάν το πιστοποιημένο ARISTON Test, ψυχομετρικό τεστ, με βάση το οποίο αναλύονται και εξετάζονται τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες των μαθητών και προτείνονται τα αντίστοιχα επαγγέλματα.