Αποδεκτή έκανε την απόφαση τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων» που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων. Η πράξη αυτή αφορά την παράταση λειτουργίας της δομής για τρία (3) έτη, δηλαδή μέχρι 31 Αυγούστου 2023, με αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης, η οποία διαμορφώνεται σε 328.320 ευρώ από 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2023. Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Αγράφων είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αγράφων. Να θυμίσουμε ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγράφων το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου,παρέχει υπηρεσίες όπως υποδοχή -ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών πουαποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του δήμου Αγράφων με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.