Στον καθαρισμό των δημοτικών και αγροτικών δρόμων προχωρά ο Δήμος Αγράφων, λόγω κακοκαιρίας στις Δημοτικές Ενότητες Φραγκίστας, Αγράφων και Απεραντίων.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με θέμα «Καθαρισμός δημοτικών και αγροτικών οδών για την Δ.Ε. Φραγκίστας, την Δ.Ε. Αγράφων και την Δ.Ε. Απεραντίων λόγω έκτακτων ακραίων καιρικών συνθηκών». Το συνολικό ποσό της υπηρεσίας ανήλθε στα 18.916,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και επιμερίστηκε σε επτά (7) αναδόχους. Στον Βούρτσα Κων/νο θα δοθεί το ποσό των 2.728,00€, στον Φεγγούλη Ιωάννη το ποσό των 2.827,20€, στον Βασιλείου Επαμεινώνδα το ποσό των 2.480,00€, στον Κουρλό Χρήστο το ποσό των 2.728,00€, στον Ντάλλα Κων/νο του Αθανασίου το ποσό των 2.728,00€, στον Αυγέρη Γεώργιο το ποσό των 2.845,80€ και στον Γεωργάκη Παναγιώτη το ποσό των 2.579,20€. Σε όλα τα ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.